Fordged Hoe & Pick Axe

  • Pick Axe

    Välj Ax

    Pick Ax, som används i landskapsarkitektur. Pickaxen har numera vanligtvis två ändar. Den spetsiga änden används för steniga eller betongytor. Den andra änden är platt och används främst för nyfikenhet. Med ett så tungt huvud och en liten kontaktpunkt vid huvudets spets blir verktyget ett mycket effektivt verktyg för härdade, steniga och betongytor.

  • Fordged Hoe

    Fordged Hoe

    Hakan är ett trädgårdsredskap med ett tunt metallblad som ofta används för att bryta upp smuts. Hö, ett av de äldsta jordbruksverktygen, ett grävredskap bestående av ett blad som är vinkelrätt mot ett långt handtag. Bladen på den moderna hackan är metall och handtaget i trä. Gemlight Planting Hoe har också varit ett mycket effektivt verktyg för jordbruks- och trädgårdsarbete över hela landet.